beyaz esya servisiizmir evden eve nakliyat
 

FENOMEN

Felsefe Dünyası

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis

Doğan Özlem

E-posta Yazdır PDF

Prof. Dr. Doğan Özlem (D. 1944, İzmir)

Doğan ÖzlemFelsefe profesörü, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi. 1944 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini tamamlayamadan kunduracı kalfası ve tezgâhtar olarak çalışmak zorunda kaldı. 1965′te Sivas’a er olarak askere gitti. Liseyi askerliği sırasında dışarıdan sınavlara girerek bitirdi. Yine askerliği sırasında üniversite giriş sınavını kazandı. 1967′deki terhisinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde yükseköğrenime başladı ve bu bölümden 1971′de mezun oldu. 1971-1974 arasında Almanya’da bulundu ve çesitli işlerde çalıştı. Mezun olduğu bölümde 1974′te başlayıp daha sonra Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji (1990) adıyla yayımlanan doktora tezini 1979′da tamamladı.

Yükseköğrenimi ve doktora çalışması sırasında (1967-1979) Almanya’da ve Türkiye’de işçi, büro memuru, sendikacı, muhasebeci ve yönetici olarak çalıştı. 1980′de, 36 yaşındayken, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1988′de doçent, 1993′te profesör oldu. 2001′de kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra, aynı yıl içerisinde Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde akademik hayata yeniden döndü. Burada 2007 yılına kadar bölüm başkanlığını yürüttü. Şu anda Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

 

Lisans    :  Felsefe, İstanbul Üniversitesi 1967-71
Doktora :  Felsefe, İstanbul Üniversitesi 1974-80 

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1983
Doçentlik Tarihi: 1988
Profesörlük Tarihi: 1993

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

Yüksek Lisans Tezleri

1. Gülay Erpehlivan Tunç, “Martin Heidegger’in Hermeneutik Anlayışı” , Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1998.

2. Cem Burak Canbolat, “Wittgenstein’ın Felsefi Araştırmalar’ında Özne Sorunu”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1999.

3. Zahide Arslan, “Dilthey Hermeneutiğinin Oluşumu ve Temel Kavramları”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, 2007.

4. Kubilay Hoşgör, “Arthur Schopenhauer’in Yeter Sebep İlkesi ve Kant Eleştirisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, 2007. 

Doktora Tezleri

1. Solmaz Zelyüt Hünler, “John Rawls’ta ve Alasdair Macintyre’da Bir Erdem Olarak Adalet”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1994.

2. Mustafa Günay, “Dilthey’da Tin Bilimlerinin Epistemolojisi Bağlamında Görelilik Sorunu”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2002. 

  

Yayınlar  

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan

bildiriler

1. “Felsefenin Geleceği Üzerine”, Dünya Felsefe Günü (22 Kasım 2007), kongre, Felsefenin Geleceği adlı kongre kitabında İngilizce olarak 2009’da yayımlanacaktır

2. “Kant ve Yeni Kantçılık”, “Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri Kitabı” (Kitap dört dilden –Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca- bildirileri kapsamaktadır), S. 251-278, Ankara, 2006.

3. “Sivil İtaatsizlik ve Liberalizm”, Wald-Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi tarafından 7-9 Nisan 1997 tarihlerinde düzenlenmiş olan Uluslararası Sivil İtaatsizlik Kollogyumu’nda bildiri olarak sunulmuş, aynı adlı sempozyum bildirileri kitabında ve ayrıca Felsefe Tartışmaları dergisinde (1998, sayı: 23) yayımlanmıştır.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

4. “’Tinsel Bilimlere Giriş’in Yüzüncü Yılı ve Dilthey”, Seminer dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını, İzmir, sayı: 2/3.

5. “Bilimi Nedir, Ne Değildir: Bilime Tarihten Bakmak”, Kaygı dergisi, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi yayını, Bursa, 2001, sayı: 2.

6. “Felsefe Geleneği ve Aydınımız”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu içinde, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1995.

7. “Yeni İndirgemecilik”, Birikim dergisi, Ekim 1995, sayı: 78.

8. “ Türkiye’de 1980’den Sonra Felsefe Çalışmaları”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, cilt 12, İstanbul, 1996.

9. “Felsefe Açısından Bilim”, Tarım Ekonomisi Dergisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayını, İzmir, 1996.

10. “Macit Gökberk’in Ardından”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 23 Eylül 1993.

11. “Tarihsellik ve Cumhuriyet”, Yeni Türkiye dergisi, Cumhuriyet Özel Sayısı, cilt I, Kasım/1998, sayı: 23.

12. “Max Weber’in Bilim Anlayışı”, Felsefe Tartışmaları dergisi, sayı: 2, İstanbul, 1988.

13. “Max Weber’de İdeal Tip Kavramları ve Tarih – Sosyoloji İlişkisi”, Seminer dergisi, sayı: 7, İzmir, 1990.

14. “Resmi İdeoloji ve Büyü”, Cumhuriyet gazetesi, 03 Ocak 1985.

15. “Uzman Yardımıyla Kant”, Cumhuriyet Kitap dergisi, 27 Temmuz 1990, sayı: 23.

16. “Tarihi ve Toplumu Yorumlamak”, Hürriyet Gösteri dergisi, Mart 1991, sayı: 124.

17. “Demokrasi ve Seçkinler”, Cumhuriyet Kitap dergisi, 14 Şubat 1991, sayı: 52.

18. “Felsefeye Başlangıç İçin”, Cumhuriyet Kitap dergisi, 31 Ocak1991, sayı: 50.

19. “Önkoşul Tarihi Anlamaktır”, Cumhuriyet Kitap dergisi, 28 Mart 1991, sayı: 58.

20. “Özgürlük Olan Değil, Oluşturulan Bir Şeydir”, Cumhuriyet Kitap dergisi, 1 Ekim 1991, sayı:88.

21. “Bilgi-Siyaset İlişkisinde Bir Usta: John Locke”, Cumhuriyet Kitap dergisi, 9 Temmuz 1992, sayı: 124.

22. “Kaygı ve Tarihsellik”, Doğu Batı dergisi, Ankara, 1999, sayı: 6.

23. “Felsefe Dünyamızda Örneği Olmayan Bir Çalışma: Felsefecilerle Söyleşiler”, Cumhuriyet Kitap dergisi, 30 Mart 200, sayı: 528.

24. “İlk Kolektif Felsefe Ansiklopedimiz”, Virgül dergisi, Mart 2004, sayı: 71.

25. “Arda Denkel’in Ardından”, Felsefe Tartışmaları dergisi, İstanbul, 2000, sayı: 27.

26. “Heidegger İçin Rehber”, Virgül dergisi, Mart 2005, sayı: 82.

27. “Terakki (İlerleme) Fikrinin Kaynağı ve Gelişimi”, Cumhuriyet Kitap dergisi, Mart 2006.

28. “Gelenek, Kopuş ve Felsefe”, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, sayı: 1, İstanbul, 2007.

29. “Dilthey’da Kant Eleştirisi Bağlamında Felsefenin Özünün Belirlenemezliği”, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, sayı: 3, İstanbul, 2008.

30. “Bilgi ve Bilimde Olguculuk-Tarihselcilik Tartışması”, Yazko Felsefe Yazıları dergisi, 4. Kitap, İstanbul, 1982.

31. “’Tin Bilimlerine Giriş’in 100. Yılı ve Dilthey”, Seminer dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını, İzmir, 1983/84, Sayı: 2/3.

32. ”Kültür Felsefesi”, Felsefe Tartışmaları dergisi, Haziran, 1992, Sayı: 12.

33. “Cassirer’de İnsan ve Kültür”, Seminer dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzlir, 1981, Sayı: 1.

  

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

34. “Tarihselci Bilim Felsefesi Açısından Bilim”, 15 Mayıs 1984 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Bilim Kavramı Sempozyumu’na bildiri olarak sunulmuş, aynı üniversitenin rektörlğü tarafından aynı adla yayımlanan sempozyum bildirileri kitabında yer almıştır.

35. “Takiyettin Mengüşoğlu’da İnsan Kavramı”, Ölümünün 10. Yılında Takiyettin Mengüşoğlu sempozyumu, 22-23 Ekim 1994. Yüzyılımızda İnsan Felsefesi adıyla basılan sempozyum kitabında yayımlanmıştır. Türkiye Felsefe Kurumu yayını, Ankara, 1997.

36. Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler Ayrımının Dünü ve Bugünü Üzerine”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen konferans dizisi içinde verilmiş olan konferansın metnidir. Metin, aynı fakülte bünyesindeki GETA-Geliştirme Toplum Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanmıştır; Ankara, 1997.

37. “Evrensellik Mitosu ve Sosyal Bilimler”, Toplum ve Bilim ve Defter dergilerinin ortak girişimiyle 26-28 Şubat 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek” adlı sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, aynı adlı sempozyum kitabında yer almıştır, Metis Yayınları, İstanbul 1998.

38. “Tarih, Bilim ve Bilinç”, Felsefe ve Bilinç konulu III. Ulusal Felsefe Öğrencileri Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuş, yazarın Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci adlı kitabında yer almıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul 1999.

39. “Kant’ta Felsefe-Din ve Felsefe-Devlet İlişkisi Üstüne”, 11-13 Kasım 1987 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen II. Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu’na bildiri olarak sunulmuş, Seminer dergisinin sempozyum özel sayısındta yayımlanmıştır, İzmir 1989.

40. “Bilimsel Nesnellik ve Tarihsellik”, 19-21 Kasım 1986 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen I. Türkiye Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu’na bildiri olarak sunulmuş, aynı adlı sempozyum bildirileri kitabında yayımlanmıştır, Ülke Yayınları, Ankara, 1991.

41. “Nietzsche Üzerine”, Türkiye Felsefe Kurumu’nun 27 Aralık 1990 tarihinde Ankara’da düzenlediği 90. Ölüm Yılında Nietzsche adlı panelde bildiri olarak sunulmuş, yazarın Felsefe Yazıları adlı kitabında yayımlanmıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1993.

42. “Teknoloji İnsani Amaçlar İçin Bir Araçtır”, Sakarya Kalite Derneği’nin 7-8 Haziran 2001’de Bolu Abant Otel’de düzenlediği II. Teknoloji, Kalite ve Üretim Sistemleri adlı sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, yazarın Kavramlar Ve Tarihleri I adlı kitabında yer almıştır, İnkılap Yavyınları, İstanbul, 2003.

43. “Ahlâk Hukuku Önceler”, 7-8 Ekim 1999 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa düzenlenen Etik ve Hukuk Felsefesi: Kavramlar, Sorunlar, Yaklaşımlar konulu seminerde bildiri olarak sunulmuş, yazarın Kavramlar ve Tarihleri I adlı kitabında yer almıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul 2003.

45. “Hukuk Devletini Sosyal Devlet İçinde Düşünmek”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 25 Eylül 2000’de düzenlediği Hukuk Devlet konulu panelde bildiri olarak sunulmuş, Doğu Batı dergisinde yayınlanmıştır. Ankara, 2000-01, sayı: 13.

46. “Felsefe Tarihinde Sevgi Kavramı”, Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün 13-15 Ekim 2000 tarihlerinde düzenlediği VI. Mersin Felsefe Günleri kapsamında gerçekleştirilen Sevgi konulu sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, yazarın Kavramlar ve Tarihleri I adlı kitabında yayımlanmıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2003.

47. “Felsefe Tarihinde Değer Kavramı”, Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün 3-5 Mayıs 2002 tariihlerinde düzenlediği VIII. Mersin Felsefe Günleri kapsamında gerçekleştirilen Değerler konulu sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, yazarın Etik, Ahlâk Felsefesi adlı kitabının “Ekler” bölümünde yayımlanmıştır, İnkılap Yayınları, 2004.

48. “Bir Bilimler Grubuna Adı Koymak”, Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün 5-7 Ekim 2005 tarihlerinde düzenlediği Felsefe ve Sosyal Bilimler konulu sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, aynı adlı sempozyum kitabında yayımlanmıştır, Vadi Yayınları, Ankara, 2006.

49. “Adalet ve Görelilik”, Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün 9-11 Ekim 2003 tarihlerinde düzenlediği “Hukuk ve Adalet” konulu sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, HFSA-Hukuk Felsevfesi ve Sosyolojisi Arkivi’nin sempozyum bildirilerine ayrılmış olan özel sayısında yayımlanmıştır, İstanbul Barosu yayını, İstanbul, 2004.

50. “Evrenselcilik, İnsan Hakları ve Liberalizm Üzerine Birkaç Not”, İstanbul Barosu ve Akdteniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortak girişimiyle düzenlenen Hukuk Felsefesi ve Sosyolajisi konulu kologyumda bildiri olarak sunulmuş, HFSA-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi’nde yayımlanmıştır, İstanbul, 2003, sayı: 7.

51. “Etik-Ahlâk Ayrımı Üzerine”, 3-5 Şubat 2006 tarihlerinde düzenlenen Assos’ta Felsefe başlıklı toplantıda bildiri olarak sunulmuş, yazarın Kavram ve Düşünce Tarihi Çalışmaları, Kavramlar ve Tarihleri I adlı kitabında yayımlanmıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2006

52. “Neoliberalizm ve Adaleti”, İstzanbul Barosu ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortak girişimiyle 7-11 Eylül 2004 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar konulu sempozyumda bildiri olarak sunumuş, HFSA-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkiuvi’nde yayımlanmıştır; İstanbul, 2003, sayı: 7.

53. “ II. Meşrutiyet Döneminde Fikir Hareketleri”, Tüstav-Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı’nda 18 Aralık 2004 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesinde düzenlenen 1920-21’ler Türkiyesi ve Mustafa Suuphi’lerin Dönüşü adlı sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, aynı adla yayımlanan sempozyum kitabında yer almıştır, Tüstav yayını, İstanbul, 2005.

54. “Anlamdaki Yorum, Yorumdaki Anlam”, ODTÜ Felsefe Bölümünce 19-21Aralık 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Anlam konulu kongrede bildiri olarak sunulmuş olup, yakında yayımlanacak olan Felsefe Tartışmaları dergisinin kongre özel sayısında yer alacaktır.

55. “Doğalcı ve İnsancı Yaklaşımlar Altında Kültür Kavramı”, Türkiye Felsefe Kurumu’nun 3-4 Ekim 1985 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği Kültür Kavramı Semineri’ne bildiri olarak sunulmuş, yazarın Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi adlı kitabında yer almıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1986.

 

Diğer Yayınlar

Makaleler

56. “Dilthey’ın Tin Bilimlerini Temellendirme Sürecinde Eepistemolojide Yaptığı Devrim”, yazarın Bilim, Tarih ve Yorum adlı kitabında yayımlanmıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1998.

57. “Gadamer’de Hermeneutik Refleksiyonun İşlevi ve Alanı”, yazarın Bilim, Tarih ve Yorum adlı kitabında yer almaktadır, İinkılap Yayınları, İstanbul, 1998.

58. “Siyaset Ahlâktan Önce mi Gelir?”, Cumhuriyet Kitapdergisinin 18 Kasım 1993 tarihli195. sayısında yayımlanmıştır.

59. “Farklı ve Aynı Olanın Birlikteliği”, Cumhuriyet Kitap dergisinin 10 Şubat 1994 tarihli 207. sayısında yayımlanmıştır

60. “Bilim Siyasal İktidardan Bağımsız Olabilir mi?”, Cumhuriyet Kitap dergisinin18 Eylül 1997 tarihli 396. sayısında yayımlanmıştır.

61. “Tarihsellik ve Cumhuriyet”, Felsefe Dünyası dergisinin 28. sayısında (1998) yayımlanmıştır.

62. “Felsefi Hermeneutiğe Geçiş Yolu Olarak Tarihselcilik”, yazarın Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde 19 Mart 1999 tarihinde verdiği konfaransın metni olup, yazarın Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci adlı kitabında yayımlanmıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1999.

63. “Yaşam Öyküsünden Fikirlerine Doğan Özlem’le Söyleşi”, Marjinal dergisi, İzmir, 2001, sayı:7.

64. “Kavram Tarihi Üstüne”, 2002’de Tarih Felsefesi dersi için seminer metni olarak hazırlanmış, yazarın Kavramlar ve Tariihleri I adlı kitabında yayımlanmıştır; İnkılap Yayınları, İstanbul 2003.

65. “’Pozitif’, ‘Pozitivite’ ve ‘Pozitivizm’ Üstüne”, Bilim Felsefesi dersi için hazırlanmış olan metin, yazarın Kavramlar ve Tarihleri I adlı kitabında yayımlanmıştır, İnkılap yayınları, İstanbul, 2003.

66. “Türkiye’de Pozitivizm ve Siyaset”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce adlı dokuz ciltlik kitap dizisinin Moderenleşme ve Batıcılık başlıklı cildinde yayımlanmıştır, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

67. “Barok Üstüne”, İzmir Sanat Evi’nin 11-17 Aralık 2000 tarihlerinde düzenlediği Barok Yıllar haftası kapsamında, yazarın 11 Aralık 2000’de verdiği konferansın metni olup, yazarın Kavramlar ve Tarihleri I adlı kitabında yer almıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2003.

68. “Erich Rothacker’de Tarihselcilik”, yazarın Erich Rothacker’den çevirdiği Tarihselcilik Sorunu adlı kitapta çevirenin önsözü olarak yer almıştır, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990.

69. “Düşünen Siyaset Dergisi İle Söyleşi”, Ankara, Temmuz, 2003, sayı: 18.

70. “Virgül Dergisi İle Söyleşi”, Virgül dergisi, İstanbul, 2004, sayı: 73.

71. “Varlık Dergisi İle Söyleşi” , V arlık dergisi, İstanbul, Eylül, 2003, sayı: 1152.

72. “Varlık Dergisi İle Söyleşi”, Varlık dergisi, İstanbul, Mayıs 2004, sayı: 1162.

73. Fichte Seçkisi’ni Sunuş”, Alman İdealizmi I: Eyleyen Felsefe: Fichte adlı kitabın sunuş yazısı, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2006.

74. “Filozofun Beyefendisi: Uluğ Nutku”, Uluğ Nutku Armağan Kitabı’nda yer almıştır, İnkılap yayınları, İstanbul, 2005.

75. “Vehbi Hacıakadiroğlu İçin”, Vehbi Hacıkadiroğlu’na İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından verilen fahri doktora ünvanı için düzenlenen panelde yapılan bu konuşma, yazarın Kavram ve Düşünce Tarihi Çalışmaları – Kavramlar ve tarihleri II kitabında yayımlanmıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2006.

76. “Selâhattin Hilâv: Bir Filozofun Ardından”, Selâhattin Hilâv’a Saygı adlı anma kitabında yer almıştır, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2006.

77. “Selâhattin Hilâv İçin Birgün Gazetesiyle Söyleşi”, 21 Mayıs 2006, sayı:110.

78. Mehmet Küçük’e Armağan’ı Sunuş”, armağan kitabının sunuş yazısı olarak aynı kitapta yayımlanmıştır, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2006.

79. “Ahlâkta, Hukukta ve Siyasette Özgürlük Kavramı Üstüne”, yazarın Maltepe Üniversitesi’nde 10.05.2003’te verdiği konferansın metni olup, aynı üniversite tarafından yayımlanan Özgürlük Üstüne adlı kitapta yer almıştır, İstarnbul 2004.

80. “Felsefe Eleştirel Düşüncenin Yurdudur”, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi’nde yayımlanmıştır, İstanbul, 2008, sayı: 3.

81. “’Özne’nin ‘Nesne’ye, ‘Nesne’nin ‘Özne’ye Dönüşmesine İlişkin Birkaç Not”, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölömü tarafından hazırlanan ve yakındaa yayımlanacak olan Resmen Felsefe adlı kitapta yer alacaktır, İstanbul, 2009.

82. “Bir Anekdot: ‘Oksi’ mi, ‘Ekşi’ mi?”, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanan ve yakında yayımlanacak olan Resmen Felsefe adlı kitapta yer alacaktır, İstanbul, 2009.

 

Telif Kitaplar

 (98. sıradaki hariç, hepsi İnkılap Yayınları’ndan yayımlanmıştır)

83. Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri I, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1995, 2. baskı: 2003.

84. Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri II, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1995, 2. baskı: 2003.

85. Felsefe ve Doğa Bilimleri, 1995, 4. baskı: 2003.

86. Bilim, Tarih ve Yorum, 1998.

87. Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci, 1999.

88. Mantık. Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi, 1991, 8. baskı: 2008.

89. Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, 1986, 5. baskı: 2008.

90. Tarih Felsefesi, 1984, 9. baskı: 2006.

91. Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, 1990, 3. baskı: 2006.

92. Felsefe Yazıları, 1993, 2. baskı: 2002.

93. Kavramlar ve Tarihleri I, 2003.

94. Bilim Felsefesi, 1981 (teksir), 2003.

95. Etik-Ahlâk Felsefesi, 1982 (teksir), 2003.

96. Liseler İçin Mantık, 1999, 10. baskı: 2008.

97. Kavram ve Düşünce Tarihi Çalışmaları, Kavramlar ve Tarihleri II, 2006.

98. Hermeneutik ve Şiir Sanatı, Şiirden Yayınları, İstanbul, 2007.

 

Hazırladığı Kitaplar

99. Bedia Akarsu Armağanı, B. Çotuksöken ile, İnkılap Yayınları, 2000.

 100. Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı, H.Ökçesiz ve Ş. Argın’la, Everest Yayınları, İstanbul, 2002.

101.Mehmet Küçük Armağanı, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2003.

102. Selâhattin Hilâv’a Saygı, G. Ateşoğlu ile, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2006.

103.Tarih Felsefesi, Seçme Metinler, G. Ateşoğlu ile, Doğu Batı Yayınları, 2006.

 

Çevirileri

a- Çeviri Kitaplar

 104. . Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, E. Cassirer, İnkılap Yayınları, İstanbul 1988, 3. baskı: 2007.

105. Günümüzde Felsefe Disiplinleri, 15 yazar, 1990, 3. baskı: 2008.

106. Hermeneutik Üzerine Yazılar, 6 yazar, İinkılap Yayınları, 1995, 2. baskı: 2002.

107. Tarihselcilik Sorunu, E. Rothacker, 1990, 2, baskı: 1995.

108. Bilim Kuramına Giriş, E. Ströker, 1990, 3. baskı: 2003.

109. Heidegger Üzerineİki Yazı, Pöggeler/Allemann, 1994, 4. baskı: 2002.

110. Heidegger. Bir Filozof, Bir Alman, P.Hühnerfeld, 1994, 4, baskı: 2002.

111. Georg Simmel. Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi, W. Jung, 1995, 2. baskı: 2002.

112. Tekniğe İlişkin Soruşturma, M. Heidegger, 1996, 2, baskı: 1998.

113. Hermeneutik ve Tin Bilimleri, W. Dilthey, 1999.

 

b- Çeviri Yazılar

 114. “Kültür Felsefesinde Doğalcı ve İinsancı Temellendirme”, E. Cassirer, Yazarın Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi adlı kitabının “Ekler” Bölümünde yer almıştır, İstanbul, 1986

115. “Newton’un Mutlak Uzamı”, Max Raphael, yazarın Bilim, Tarih ve Yorum adlı kitabının “Ekler” bölümünde yer almıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1998.

116. “Bilinmeyen Platon”, Max Raphael, yazarın Bilim, tarih ve Yorum adlı kitabında yer almıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1998.

117. “Dehâ Nedir?”, R. L. Heilbroner, yazarın Bilim, tarih ve Yorum adlı kitabında Yer almıştır, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1998.

118. “Aydınlanma Çağının Düşünme Biçimi”, E. Cassirer, Felsefe Tartışmaları dergisi, İstanbul, Ocak 1994, sayı: 15.

 

İdari Görevler:

1. Asistan Temsilciliği: 1980-85, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

2. Sistematik Felsefe ABD Başkanlığı: 1983-2000, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü.

3. Bölüm Başkanlığı: 2000-2007. Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü.

4. Senato Üyeliği: 2002-2006, Muğla Üniversitesi.

5. Etik Kurulu Başkanlığı: 2004-2007, Muğla Üniversitesi

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği, 1988’den beri; dernek başkanlığı: 1988-1993.

2. Türkiye Felsefe Kurumu, 1985’den beri.

3. Felsefe Derneği, 1987’den beri.

4. Tarih Vakfı, 1999’dan beri.

5. Sosyal Bilimler Derneği, 1999’dan beri.

6. Felsefe, Bilim ve Sanat Derneği, 2008’den beri.

 

Ödüller:

TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi 2005 Yılı Hizmet Ödülü.

 

 

İSLAM FELSEFESİ

DİĞER DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ