Jürgen Habermas

Batı Felsefesi - Batı Filozofları
Yazdır


"Kendine güvenen her demokratik hukuk devleti, sivil itaatsizliği, kültürünün normal, çünkü zorunlu bir parçası olarak görür."

Jürgen Habermas

Eserlerinden Seçmeler

Etkisi

Habermas yola Adorno’nun öğrencisi ve “geç kapitalist” diye nitelediği kapitalist toplumun iç çelişkilerinin heyecanlı bir tanı koyucusu olarak çıktı. Altmışlı yılların sonundaki öğrenci hareketinin kavramlarını ortaya atanlardan biriydi. Sonradan sadece “68 kuşağı”nın devrimci taşkınlıklarıyla değil, Adorno’yla da arasına mesafe koydu. Adorno’nun eleştirel toplum kuramının normatif bir temelden yoksun olduğunu düşünüyordu. Bundan sonra çalışmalarını bu temele yöneltti ve umutlarını iletişim yordamına bağladı. İletişimsel Eylem Kuramı adlı büyük etki yaratan kitabında, özerk öznelerin oluşturduğu bir iletişim topluluğundaki eylem normlarını temellendirmeyi deneyen bir eylem kuramı formüle etti. Habermas pek çok yazısında bu pozisyonu savunmuş ve geliştirmiştir.