Ernst Cassirer

Yazdır

"Sanat ... çok güçlü bir biçimde doğaya bağlıdır, onu mutlak biçimde aşan hiçbir şeye ulaşmamalı ve ulaşmaya çalışmamalıdır."
Ernst Cassirer

Eserlerinden Seçmeler

Etkisi

Yenikantçı bilgi kuramından yola çıkan Cassirer, felsefe tarihini ve kültür felsefesini de ilgi alanlarına katmıştır. “Simgesel biçim” kavramı onun felsefesi için terminoloji haline gelmiştir ve daha sonra onun kültür felsefesinin savlarına bağlanan tartışmalara da damgasını vurmuştur. İnsanın dünya ile ilişkisini “simgesel” ve göstergeler üzerinden gerçekleşen bir ilişki olarak betimler. Bu ilişki, kültürel anlatımın, mitosun, dinin, dilin, sanatın ve bilimin çeşitli oluşumlarında kendini gösterir. Onu izleyen kültür kuramı çalışmaları, onu yeniden ele almışlar ve kendi doğrultularında geliştirerek kullanmışlardır (Erich Panofski’de olduğu gibi).