Ernst Bloch

Yazdır


"Fakat kimse düşündüğü kişi değildir, gösterdiği kişi hiç değildir."

Ernst Bloch

Eserlerinden Seçmeler

Etkisi

Bloch, felsefesinin itkisini Marksist-sosyalist dünya görüşünün tarihe ilişkin iyimserliğinden alır. Dolayısıyla onun düşüncesinde umut bir ilke haline gelebilir ve ütopya da araştırma nesnesi olur. Umudun haklı bir yeri olması ve ütopyanın diyalektiğin araçlarıyla oluşacak bir şey olması düşüncesi ve Bloch’un “mutluluk/şans”, “erdem” kavramlarını kullanması, onu Theodor W. Adorno gibi hayal kırıklığına uğramış bir Marksist ile keskin karşıtlık içine sokmuştur.