beyaz esya servisiizmir evden eve nakliyat
 

FENOMEN

Felsefe Dünyası

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
Anasayfa Filozoflar / Kuramcılar
Batı Filozofları

Ferdinand de Saussure

E-posta Yazdır PDF


Ferdinand de SaussureFerdinand de Saussure (26 Kasım 1857 – 22 Şubat 1913) Cenevre doğumlu İsviçreli 20. yüzyılda dilbilimde kayda değer gelişiminin birçoğu için fikirleriyle temel hazırlamış dilbilimci. Genellikle 20. yüzyılın dilbiliminin ‘babası’ olarak kabul edilmektedir.

 Hayatı

1857'de Cenevre'de, Sigmund Freud'dan bir yıl sonra, Emile Durkheim'dan ise bir yıl önce doğan Saussure, tanınmış bir doğabilimcinin oğluydu. Ailenin doğabilimleri konusunda güçlü bir başarı geleneği vardı. Saussure'ü erken yaşlarda dilbilimi çalışmalarına bir filolog ve aile dostu, Adolphe Pictet yöneltti. On beşinde, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Latince dillerine Yunancayı da ekledikten sonra, Saussure genel bir dil dizgesi oluşturmaya çalıştı. Ve Pictet için, tüm dillerin kökünde iki ya da üç temel ünsüzden oluşan bir dizgenin olduğunu öne süren 'Diller Üstüne Deneme'yi yazdı. Pictet bu gencecik çabanın aşırı indirgemeci özelliğine gülümsemekten kendini alamamış olabilir ama daha okuldayken Sanskrit öğrenmeye başlayan, himayesi altındaki bu öğrencinin cesaretini kırmadı.

1875'te Saussure, Cenevre Üniversitesi'ne girdi. Aile geleneğini izleyerek fizik ve kimya öğrencisi olarak kayıt yaptırmakla birlikte Yunan ve Latin dil bilgisi derslerine girmeyi sürdürdü. Bu deneyim onu, mesleğinin dil incelemesi konusunda olacağına inandırdı. Çünkü yalnızca profesyonel bir dil derneğine, Paris Dil Bilimi Derneği'ne katılmakla kalmayıp Cenevre'de ilk yılının büyük ölçüde boşa gittiğini düşünerek onu Hint-Avrupa dillerini incelemek için Leipzig Üniversitesi'ne yollamalarının gerekliliğine ana babasını inandırdı.

Devamını oku...
 

Jacques Derrida

E-posta Yazdır PDF

Jacques DerridaJacques Derrida, 15 Temmuz 1930 El-Biar'da, (Cezayir) doğdu, 8 Kasım 2004’te Paris’te öldü. Fransız bir filozof, edebiyat eleştirmeni ve yapısökümcülük olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusudur.

 Yaşamı ve düşüncelerinin oluşumu

Derrida'nın etkinliği yalnızca felsefeyle sınırlı olmamıştı. Özellikle 60'lardan sonra yoğunlaşan siyasal konjonktür içinde ırkçılık karşıtı hareketlerde yer aldığı, Fransa'daki Cezayir'li mültecilerin haklarını desteklediği ve ayrıca Soğuk Savaş dönemi Çekoslavakya'sının muhalif hareketlerini desteklediği ve bu sebeple 1982 yılında aynı ülkede tutuklanmış olduğu bilinmektedir. Körfez savaşı sırasında ise Alman filozof Jürgen Habermas'la birlikte Frankfurter Allgemeine'de kaleme aldıkları bir yazıda, dünya entelektüellerini ABD'nin Irak'a karşı giriştiği saldırıya tavır almaya ve Avrupa'nın dünyadaki yerini yeniden tanımlamaya giriştiği bilinir.

Paris'te Ecole Normale Superieur'de ve Sorbonne Üniversitesi'nde okudu. 1970'lerden itibaren Paris ve ABD'deki Johns Hopkins, Yale, Harvard, Kaliforniya üniversitelerinde akademik kariyerini sürdürdü.Geliştirdigi yöntem ve kavramlar edebiyat eleştirisinden sosyolojiye, kimlik sorunundan felsefeye bütün düşünsel alanlarda etkisini gösterdi ve sarsıcı sonuçlara yol açtı.

Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari gibi ünlü Postyapısalcı felsefe'nin ya da başka bir değişle yapısalcılık-sonrası-teorinin kurucu öncülerinden biridir. 1960'lı yıllardan itibaren geniş bir entelektüel kesimin dikkatini çekmeye başladı, özellikle düşünce tarihine yönelttiği köktenci eleştiriler ve yazmanın (yazı'nın) doğasıyla ilgili teorik önermeleri önemsendi. J. J. Rousseau, Friedrich Nietzsche, Andre Gide, Paul Valery, Albert Camus gibi yazarları erken dönemde okuyan Derrida, Bergson ve Sartre etkisiyle felsefe çalışmalarına yönelmiştir. Bu yönelim sonrasında, sürekli felsefenin ve düşüncenin kıyılarında dolanacak, düşünce tarihi içinde geri alınması ya da yok sayılması olanaksız müdahaleler gerçekleştirecektir.

Devamını oku...
 

Kojin Karatani

E-posta Yazdır PDF

Kojin Karatani

1941'de Japonya, Amagasaki'de doğdu. Tokyo Üniversitesi'nde iktisat alanında lisans eğitimi aldıktan sonra, İngiliz edebiyatı alanında master yaptı. 1968'de ünlü Japon yazar Natsume Soseki hakkında yazdığı bir denemeyle prestijli Gunzo ödülünü aldı ve Tokyo, Hosei Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1975'te ders vermeye gittiği Yale Üniversitesi'nde Paul de Man ve Fredric Jameson gibi edebiyat kuramcılarıyla tanıştı. Karatani halen Osaka, Kinki Üniversitesi'nde ve ABD'de Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor.

Devamını oku...
 

Jean Baudrillard

E-posta Yazdır PDF


Jean Baudrillard : His Life and Thoughts

French theorist Jean Baudrillard (1929–2007) was one of the foremost intellectual figures of the present age whose work combines philosophy, social theory, and an idiosyncratic cultural metaphysics that reflects on key events of phenomena of the epoch. A sharp critic of contemporary society, culture, and thought, Baudrillard is often seen as a major guru of French postmodern theory, although he can also be read as a thinker who combines social theory and philosophy in original and provocative ways and a writer who has developed his own style and forms of writing. He was an extremely prolific author who has published over thirty books and commented on some of the most salient cultural and sociological phenomena of the contemporary era, including the erasure of the distinctions of gender, race, and class that structured modern societies in a new postmodern consumer, media, and high tech society; the mutating roles of art and aesthetics; fundamental changes in politics, culture, and human beings; and the impact of new media, information, and cybernetic technologies in the creation of a qualitatively different social order, providing fundamental mutations of human and social life. 

Devamını oku...
 

Jean Baudrillard

E-posta Yazdır PDF


Hayatı

Jean Baudrillard1927 yılında Fransa'da bir devlet memurunun çocuğu olarak doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde Almanca okudu, ailesinde üniversiteye gitmiş olan ilk kişiydi.

Mezun olduktan sonra bir süre eğitim kurumlarında Almanca öğretmiştir. 1950-1960lardaki bu dönemde, Cezayir sorunu yaşamını ve düşüncesini fazlasıyla etkilemiştir. Almanca öğrettiği bu dönemde doktora tezine de (sosyoloji üzerine) devam etti. 1966'da doktora tezini bitirdi, tezinin başlığı "Thèse de troisième cycle: Le Système des objets" idi.

1966 yılının Eylül ayında Université de Paris-X Nanterre'de (Nanterre Üniversitesi - Paris-X) asistan oldu. 1968'deki öğrenci eylemlerinin etkisinde kaldı, Yapısal Marksizm ve medya teorileri ile ilgilendi. 1972'de aynı üniversitede, profesör olarak, sosyoloji öğretmeye başladı. 1987'dan 1990'a kadar Université de Paris-IX Dauphine'de (Dauphine Üniversitesi - Paris-X) görev aldı.

2007 yılında öldü.

 Çalışmaları

Bugünün siyasi ve ideolojik akımlarını reddetmesi ününün artmasına neden olmuştur. Bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. Simülasyon kuramını oluşturmuş, kitle zihni üzerine çarpıcı satırlar yazmıştır. Tüketim üzerine düşünceleri ve yapıtları ise onun ününe ün katmıştır. Medya ve kitle iletişim araçlarına dair eleştirileri de diğer düşünceleri kadar çarpıcıdır. Birinci Körfez Savaşı üzerine yaptığı açıklamalarla, Körfez Savaşı'nın oluşumunu ve etkilerini entelektüel bir açıdan farklı bir şekilde yorumlamıştır.

Devamını oku...
 

Michel Foucault

E-posta Yazdır PDF


Michel FoucaultFransız filozof Michel Foucault ("Mişel Fuko" olarak okunur), 15 Ekim 1926’da Poitiers’de doğdu. Babası, oğlunun kendi kariyerini takip etmesini isteyen bir cerrahtı. Foucault, Saint-Stanislas Okulunu bitirdikten sonra, saygın bir okul olan Paris’teki 4. Henry Lisesi’ne girdi. 1946’da, daha önce sınavlarında başarısız olduğu École Normale Supérieure’e kabul edilen dördüncü öğrenciydi. Okul yıllarında eşcinselliğini keşfetti. Maurice Merleau-Ponty ile felsefe çalıştı. 1948’de felsefe diplomasını, 1950’de psikoloji diplomasını aldı ve 1952’de psikopatoloji diplomasıyla ödüllendirildi.

 1954’ten itibaren dört yıl İsveç’te Uppsala Üniversitesi’nde doktora tezini yazdı. Zamanın Uppsala Üniversitesinin pozitivist damarı Foucault'un tezini bilimsel bulmayıp, kabul etmedi. Birer yıl da Varşova ve Hamburg Üniversitelerinde Fransızca öğretti. 1960’da Fransaya Clermont-Ferrard Üniversitesine Felsefe bölüm başkanı olarak döndü. "Delilik ve Medeniyet" kitabındaki teziyle doktorayla ödüllendirildi. Aynı yıl Foucault, kendinden on yaş küçük olan felsefe öğrencisi Daniel Defert’la tanıştı. Defert’ın politik aktivizmi çalışmalarında ona yol gösterdi. Foucault, Defert’la aralarındaki ilişki için çok sonraları bunun zaman zaman da aşka benzeyen uzun soluklu bir tutku ilişkisi olduğunu söyledi.

Devamını oku...
 

Ludwig Wittgenstein

E-posta Yazdır PDF


"Bütün bir felsefe bulutu bir damla dilbilgisinde yoğunlaşır."

Ludwig Wittgenstein • Ludwig Wittgenstein 26 Nisan 1889’da Viyana’da doğdu.
 • 1906’da Linz’de lise eğitimini tamamladı. 1906-08 arasında Berlin Teknik Yüksek Okulu’nda mühendislik öğrenimi gördü.
 • 1908’de Wittgenstein Berlin’den ayrıldı ve İngiltere’ye gitti. Derbyshire’da Glossop’ta havacılık denemeleri yaptı, Manchester Üniversitesi’nde research student oldu.
 • 1911’de Gottlob Frege (1848-1925) Wittgenstein’a Cambridge’de Bertrand Russel’in (1872-1970) yanında öğrenimine devam etmesini tavsiye etti. Kıştan itibaren Cambridge’e gitti.
 • 1912’de Cambridge, Trinity College’a kaydoldu.
 • 1913’de babası öldü. Wittgenstein, kendisine kalan 300.000 kronu bulan mirasın üçte birini "para sıkıntısı çeken Avusturyalı sanatçılara" vakfetti.
 • 1914’de Viyana’dayken savaş başladı. 100.000 kronu Rilke, Trakl, Kokoschka gibi sanatçılara vakfetti ve Avusturya ordusuna gönüllü yazıldı. 1918’de biten ancak 1921’de yayımlanan Tractatus logico-philosophicus’u oluşturacak ilk notları tam anlamıyla siper çukurlarında kaleme aldı.
 • 1920’de Wittgenstein halk okulu öğretmeni olarak Trattenbach’a (Aşağı Avusturya) gitti. 1926’da öğretmenliği bırakana kadar çeşitli okullarda çalıştı.
 • 1926 Hütteldorf’ta Barmherzig manastırında bahçıvanlık yaptı.
 • 1929’da Cambridge’e döndü. Tractatus’u tez olarak kabul edildi.
 • 1930’da Trinity College’a girdi. 1935’e dek araştırma yaptı ve ders verdi. Bu dönem daha sonra 1936’ya dek uzadı.
 • 1933’te Mavi Kitap’ı (1933/34) dikte ettirdi.
 • 1934’te Kahverengi Kitap’ı (1934/35) dikte ettirdi.
 • 1938’de İngiliz vatandaşlığını aldı.
 • 1939’da Trinity College’da George Edward Moore’un (1873-1958) kürsüsünü aldı. İkinci Dünya Savaşı patlak verdi; Wittgenstein Londra Guys Hospital’da gönüllü hizmete verdi.
 • 1947’de Cambridge’de son dersini verdi. Öğretim üyeliğinden ayrıldı. Sonraki bir buçuk sene İrlanda’da inzivaya çekildi ve yazılarını yazdı.
 • 1949’da Felsefi Soruşturmalar’ı bitirdi. Ekim ayında Wittgenstein’a prostat kanseri teşhisi kondu.
 • 1951’de Kesinlik Üzerine’nin elyazmasına çalıştı.
 • 29 Nisan 1951’de Cambridge’de öldü.
Devamını oku...
 


Sayfa 2 - 6

İSLAM FELSEFESİ

DİĞER DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ